Châu Á có 8,5 suất dự World Cup 2026

Châu Á có 8,5 suất dự World Cup 2026

8,5 suất bao gồm tám đội giành vé trực tiếp và một đội đá play-off với khu vực khác. Điều này khiến