Trần Phi Sơn có hành động đặc biệt sau khi “xé lưới” CLB Bình Dương

Trần Phi Sơn có hành động đặc biệt sau khi “xé lưới” CLB Bình Dương

Highlight Hà Tĩnh FC 4-2 Bình Dương: Phi Sơn và các đồng đội bật chế độ “cứu thầy” Chiều 27/4, Hồng