ronaldo quả bóng vàng

ronaldo quả bóng vàng

Vì sao Ronaldo chưa xứng đáng với Quả bóng Vàng?【ronaldo quả bóng vàng】:Cristiano Ronaldo (giữa) khó