phat to roi

Tranh cãi Công Phượng phát tờ rơi ở Nhật: Cần lắm một chữ “chuyên”【phat to roi】:Tính đến thời điểm n