Olympic Tokyo: Đoàn Slovenia được đề xuất mang theo cả lá cờ của EU

Olympic Tokyo: Đoàn Slovenia được đề xuất mang theo cả lá cờ của EU

Lá cờ với 12 ngôi sao năm cánh xếp thành vòng tròn của Liên minh châu Âu có thể là “biểu tượng của s