olympic pyongyang 2018

Kinh phí cho Olympic PyeongChang 2018 còn dư 55 triệu USD【olympic pyongyang 2018】:Kinh phí cho Olymp