Lionel Messi giành danh hiệu Pichichi, đi vào lịch sử La Liga

Lionel Messi giành danh hiệu Pichichi, đi vào lịch sử La Liga

Lionel Messi tiếp tục đi vào lịch sử La Liga khi trở thành cầu thủ nhiều lần giành Pichichi nhất và