joe hart

Chùm ảnh: 10 năm gắn bó với Man City của Joe Hart【joe hart】: Việc bị đẩy sang Torino theo dạn