IOC kêu gọi cô lập Ấn Độ do từ chối cấp thị thực cho VĐV Pakistan

IOC kêu gọi cô lập Ấn Độ do từ chối cấp thị thực cho VĐV Pakistan

IOC ngày 21/2 đình chỉ mọi đơn đăng cai của Ấn Độ tổ chức các sự kiện thể thao trong tương lai vì Ấn