VFF – Giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede sẽ kết thúc hợp đồng với LĐBĐVN vào tháng 6/2020

VFF – Giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede sẽ kết thúc hợp đồng với LĐBĐVN vào tháng 6/2020

Ông Jürgen Gede chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐVN từ tháng 6/2016 với bản hợp