Ông Nguyễn Văn Nên: ‘Cách làm bóng đá ở TP HCM đang nửa vời’

Ông Nguyễn Văn Nên: ‘Cách làm bóng đá ở TP HCM đang nửa vời’

“Trong bối cảnh bóng đá bước vào sân chơi chuyên nghiệp, người làm bóng đá phải chuyển đổi tư duy, k