Kanter’s steals!Munteki trống Gate Chelsea 2-0 Real Madrid Lock Chung kết trong trận bóng đá thứ 12 của người chơi là

Kanter’s steals!Munteki trống Meni 2-0 Real Madrid Lock Final [Trong trò chơi bóng đá Người chơi thuật ngữ 12 là]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 6 tháng 5: vòng bán kết Champions League vòng hai