Có một bằng chứng!Wu Lei đã có được bằng lái xe Tây Ban Nha và nụ cười trên ngón tay cái.

Có một bằng chứng!Wu Lei đã có được bằng lái xe Tây Ban Nha và nụ cười trên ngón tay cái.