Từ Maradona đến Bellingham: Những số áo được treo vĩnh viễn

Từ Maradona đến Bellingham: Những số áo được treo vĩnh viễn

Getty ImagesJude Bellingham | Số 22Jude Bellingham là một tài năng trẻ, gắn bó trong thời gian không